แจ้งเหตุขัดข้อง

เพื่อความสะดวกในการแจ้งปัญหาหรือเหตุขัดข้องในการใช้งานหรือสอบถามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามชื่อไลน์ไอดีที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

Line ID:  raspberryhome

หรือโทร. 062 809 4564