ตารางพอร์ท

 
SERVER DNS


PORT

 
  www.thaigps.net ดูหมายเลขพอร์ทตามรุ่นของ
GPS Tracker
ตามตารางข้างล่างนี้
 GPS Tracker


Protocol


Port

       
       
  TK103-2B gps103 5001
  TK104 gps103 5001
  TK106 clones
  GPS-103 gps103 5001
  GPS-103-A gps103 5001
  TW-MD1101 gps103 5001
  GPS102B gps103 5001
  GPS104 gps103 5001
  TK110 clones
  306A gps103 5001
  303F gps103 5001
  TK-102B gps103 5001
  GPS105B gps103 5001
  A306 gps103 5001
  GPS303-G gps103 5001
  EC-546 tk103 5002
  GT02A clones
  TT0024 tk103 5002
  T1024 tk103 5002
  T1080 tk103 5002
  T2024 tk103 5002
  T2124 tk103 5002
  T12 tk103 5002
  T4400 tk103 5002
  T8800 tk103 5002
  T15400 tk103 5002
  TK05 tk103 5002
  TK10 tk103 5002
  TK15 tk103 5002
  TK20 tk103 5002
  T18 tk103 5002
  T18H tk103 5002
  T16 tk103 5002
  GPS105 clones
  P168 tk103 5002
  P169 tk103 5002
  TK206 tk103 5002
  TK207 tk103 5002
  GL100 gl100 5003
  GL100M gl200 5004
  GL200 gl200 5004
  GV300N gl200 5004
  GT200 gl200 5004
  GT300 gl200 5004
  GT500 gl200 5004
  GL300 gl200 5004
  GL3000W Series gl200 5004
  GL300VC gl200 5004
  GL300W Series gl200 5004
  GL500 gl200 5004
  GL505 gl200 5004
  GL520 gl200 5004
  GT301 gl200 5004
  GB100 gl200 5004
  GMT100 gl200 5004
  GMT200 gl200 5004
  GS100 gl200 5004
  GV200 gl200 5004
  GV300 gl200 5004
  GV300VC gl200 5004
  GV300W gl200 5004
  GV500 gl200 5004
  GV500VC gl200 5004
  GV50LTA gl200 5004
  GV55 gl200 5004
  GV55 Lite gl200 5004
  GV55VC gl200 5004
  GV600W gl200 5004
  GV65 gl200 5004
  GV65 Plus gl200 5004
  GV75 gl200 5004
  GV75W gl200 5004
  Prime AT Plus gl200 5004
  Gelix t55 5005
  Gelix-2 t55 5005
  GPS-911(M) t55 5005
  AVL-900 t55 5005
  AVL-900(R) t55 5005
  AVL-900(M) t55 5005
  AVL-901(B) t55 5005
  AVL-901(C) t55 5005
  AVL-901(D) t55 5005
  AVL-921 t55 5005
  CradlePoint IBR600 t55 5005
  Cradlepoint IBR1100 t55 5005
  Aspicore t55 5005
  Tracker for Traccar t55 5005
  MultiConnect rCell t55 5005
  M2M IP Modem F7114 t55 5005
  Datamax t55 5005
  MA100-1010 t55 5005
  TK101 xexun 5006
  TK102 clones
  TK102-2 xexun 5006
  TK103 clones
  TK103B clones
  TK103-2 xexun 5006
  XT009 xexun 5006
  XT011 xexun 5006
  TK201 xexun 5006
  TK201-2 xexun 5006
  TK202 xexun 5006
  TK203 xexun 5006
  TK206 clones
  XT107 xexun 5006
  TZ-AVL02 totem 5007
  TZ-AVL03 totem 5007
  TZ-AVL05 totem 5007
  TZ-AVL08 totem 5007
  TZ-AVL09 totem 5007
  TZ-AVL10 totem 5007
  TZ-GT08 totem 5007
  TZ-GT09 totem 5007
  TZ-VN06 totem 5007
  AT03 totem 5007
  AT06 totem 5007
  AT06+ totem 5007
  AT07 totem 5007
  AT09 totem 5007
  TZ-AVL201 totem 5007
  Mini MT enfora 5008
  Enfora GSM2448 enfora 5008
  Enfora MT_4000 enfora 5008
  GT30i meiligao 5009
  GT60 meiligao 5009
  VT300 meiligao 5009
  VT310 meiligao 5009
  VT400 meiligao 5009
  GT30 meiligao 5009
  GT30X meiligao 5009
  PST-AVL01 meiligao 5009
  PT03 meiligao 5009
  PT60 meiligao 5009
  PT300X meiligao 5009
  PT30 meiligao 5009
  GT-110P meiligao 5009
  GT-110K meiligao 5009
  GT-110M meiligao 5009
  GT-110ES meiligao 5009
  GT-110ZS meiligao 5009
  AVL-011 meiligao 5009
  VT900 meiligao 5009
  P008 meiligao 5009
  GT 30 meiligao 5009
  CT01 meiligao 5009
  CT03 meiligao 5009
  CT04 meiligao 5009
  CT04-R meiligao 5009
  CT04-X meiligao 5009
  OCT600 meiligao 5009
  MT01 meiligao 5009
  MT02 meiligao 5009
  PT01 meiligao 5009
  PT03 meiligao 5009
  VT1000 meiligao 5009
  GSY007 meiligao 5009
  T200 meiligao 5009
  iStartek meiligao 5009
  VT310N meiligao 5009
  TK228 meiligao 5009
  OST800 meiligao 5009
  OCT900 meiligao 5009
  OCT900-R meiligao 5009
  OCT800 meiligao 5009
  OCT800-D meiligao 5009
  OCT600-CAM meiligao 5009
  OCT600-SG3 meiligao 5009
  TZ-GT01 meiligao 5009
  VT600 meiligao 5009
  PG88 trv 5010
  S88 trv 5010
  PG22 trv 5010
  S22 trv 5010
  iStartek trv 5010
  VT206 trv 5010
  PT33 trv 5010
  ST200 suntech 5011
  ST210 suntech 5011
  ST215 suntech 5011
  ST215I suntech 5011
  ST215E suntech 5011
  ST240 suntech 5011
  ST230 suntech 5011
  ST900 suntech 5011
  ST910 suntech 5011
  ST-910 suntech 5011
  ST-940 suntech 5011
  Progress 7s progress 5012
  H02 h02 5013
  H-02A h02 5013
  H-02B h02 5013
  TX-2 h02 5013
  H-06 h02 5013
  H08 h02 5013
  GTLT3 h02 5013
  NT201 h02 5013
  NT202 h02 5013
  S31 h02 5013
  LK109 h02 5013
  LK106 h02 5013
  LK208 h02 5013
  LK206 h02 5013
  LK310 h02 5013
  LK206A h02 5013
  LK206B h02 5013
  MI-G6 h02 5013
  CC830 h02 5013
  CCTR h02 5013
  CCTR-630 h02 5013
  AT-18 h02 5013
  GRTQ h02 5013
  LK210 h02 5013
  PT301 h02 5013
  VT900 h02 5013
  G91S h02 5013
  LK209C h02 5013
  G-T005 h02 5013
  Incutex TK105 h02 5013
  RF-V8S h02 5013
  CCRT809 h02 5013
  AT-1 h02 5013
  LK660 h02 5013
  MT-1 h02 5013
  CCTR-622G h02 5013
  Amparos S4 h02 5013
  LK910 h02 5013
  LK700 h02 5013
  LK710 h02 5013
  RF-16V h02 5013
  Cantrack-G05 h02 5013
  Secumore-G05 h02 5013
  Sinotrack ST-901 h02 5013
  GTRACK4G h02 5013
  XE710 h02 5013
  XE800 h02 5013
  TK909 h02 5013
  XE210 h02 5013
  XE103 h02 5013
  XE209A h02 5013
  XE209B h02 5013
  XE209C h02 5013
  XE109 h02 5013
  XE208 h02 5013
  JT600 jt600 5014
  GP4000 jt600 5014
  GP5000 jt600 5014
  GP6000 jt600 5014
  JT700A jt600 5014
  JT700B jt600 5014
  JT700C jt600 5014
  JT700 jt600 5014
  JT701 jt600 5014
  HB-A5 huabao 5015
  G1C huabao 5015
  V680 v680 5016
  P10 v680 5016
  HC207 v680 5016
  VT810 v680 5016
  KS168M v680 5016
  HC06A v680 5016
  TL201 v680 5016
  TK118 v680 5016
  PT200 v680 5016
  PT350 v680 5016
  TK06A clones
  PT80 pt502 5017
  PT100 pt502 5017
  PT201 pt502 5017
  PT502 pt502 5017
  PT600 pt502 5017
  PT510 pt502 5017
  AnioSmart_A510 pt502 5017
  TR-20 tr20 5018
  Signal S-2115 navis 5019
  Signal S-2117 navis 5019
  CH-4713 navis 5019
  CH-5703 navis 5019
  MT80 meitrack 5020
  MT88 meitrack 5020
  MT80i meitrack 5020
  MT90 meitrack 5020
  KT90 meitrack 5020
  MVT100 meitrack 5020
  MVT340 meitrack 5020
  MVT380 meitrack 5020
  MVT600 meitrack 5020
  T1 meitrack 5020
  MVT800 meitrack 5020
  T3 meitrack 5020
  TC68 meitrack 5020
  TC68S meitrack 5020
  T322 meitrack 5020
  T622 meitrack 5020
  P99G meitrack 5020
  TT8750 skypatrol 5021
  TT8750+ skypatrol 5021
  TT9500 skypatrol 5021
  TT9200 skypatrol 5021
  TT8850 skypatrol 5021
  GSM5108 skypatrol 5021
  GT02 gt02 5022
  TR02 gt02 5022
  GT06 gt06 5023
  GT06N gt06 5023
  GT09 gt06 5023
  Heacent 908 gt06 5023
  GT03A gt06 5023
  GT03B gt06 5023
  GS503 gt06 5023
  ET100 gt06 5023
  GT100 gt06 5023
  GT06D gt06 5023
  GK301 gt06 5023
  JM01 gt06 5023
  JM08 gt06 5023
  GT02D gt06 5023
  IB-GT102 gt06 5023
  CRX1 gt06 5023
  JV200 gt06 5023
  TP06A gt06 5023
  BW08 gt06 5023
  TR06 gt06 5023
  JI09 gt06 5023
  Concox GT300 gt06 5023
  WeTrack 2 gt06 5023
  GT230 gt06 5023
  OBD189 gt06 5023
  ZX612 gt06 5023
  S112U gt06 5023
  Seeworld gt06 5023
  MT-90 megastek 5024
  MT-100 megastek 5024
  GPT-69 megastek 5024
  GT-89 megastek 5024
  GT-99 megastek 5024
  XT-007 megastek 5024
  GMT-368 megastek 5024
  GVT-369 megastek 5024
  GVT-390 megastek 5024
  GVT-500 megastek 5024
  GVT-510 megastek 5024
  GMT-368SQ megastek 5024
  XT7 megastek 5024
  GMT368s megastek 5024
  MT60-X megastek 5024
  MT-90x megastek 5024
  MT-60X megastek 5024
  MT300 megastek 5024
  MT110 megastek 5024
  TD230 navigil 5025
  uTrace03e navigil 5025
  GpsGate gpsgate 5026
  FM1100 teltonika 5027
  FM1010 teltonika 5027
  FM1120 teltonika 5027
  FM1202 teltonika 5027
  FM2100 teltonika 5027
  FM2200 teltonika 5027
  FM3001 teltonika 5027
  FM3200 teltonika 5027
  FM3612 teltonika 5027
  FM36M1 teltonika 5027
  FM4100 teltonika 5027
  FM4200 teltonika 5027
  FM5300 teltonika 5027
  FM6320 teltonika 5027
  GH3000 teltonika 5027
  FM3300 teltonika 5027
  CT2000E teltonika 5027
  FM1204 teltonika 5027
  FM3612 teltonika 5027
  FM3622 teltonika 5027
  FMB900 teltonika 5027
  FMB920 teltonika 5027
  FMT100 teltonika 5027
  FMB001 teltonika 5027
  FMB010 teltonika 5027
  FMB110 teltonika 5027
  FMB120 teltonika 5027
  FMB122 teltonika 5027
  FMB125 teltonika 5027
  FMA110 teltonika 5027
  FMA120 teltonika 5027
  FMB202 teltonika 5027
  FMB204 teltonika 5027
  FMA202 teltonika 5027
  FMA204 teltonika 5027
  FMB630 teltonika 5027
  FMB640 teltonika 5027
  FMB962 teltonika 5027
  FMB964 teltonika 5027
  Gruz mta6 5028
  Personal mta6 5028
  ZoomBox mta6 5028
  MPU-01 mta6 5028
  MPU-01 GLONASS mta6 5028
  MTA-02 mta6 5028
  MTA-02-GLONASS mta6 5028
  MTA-02-CAM mta6 5028
  MTA-03 mta6 5028
  MTA-12 mta6 5028
  TZ-AVL19 tzone 5029
  TLT-2F tlt2h 5030
  V520 tlt2h 5030
  TLT-2H tlt2h 5030
  TLT-1C tlt2h 5030
  V690 tlt2h 5030
  VSUN3338 tlt2h 5030
  TLT-3A tlt2h 5030
  V580 tlt2h 5030
  TLT-1B tlt2h 5030
  TLT-2K tlt2h 5030
  TLT-2N tlt2h 5030
  TLT-1F tlt2h 5030
  TLT-8A tlt2h 5030
  TLT-8B tlt2h 5030
  TLT-3A tlt2h 5030
  TLT-1D tlt2h 5030
  TLT-6C tlt2h 5030
  TLT-7B tlt2h 5030
  AT-12A tlt2h 5030
  MP80 tlt2h 5030
  MT510 tlt2h 5030
  MT500 tlt2h 5030
  MT600 tlt2h 5030
  MT510-G tlt2h 5030
  MT530 tlt2h 5030
  MT550 tlt2h 5030
  MP10 tlt2h 5030
  MP90 tlt2h 5030
  MT510G tlt2h 5030
  MC300 tlt2h 5030
  MP80 tlt2h 5030
  Syrus GPS taip 5031
  E-Track taip 5031
  Sierra taip 5031
  Lantrix taip 5031
  Syrus SY2210 taip 5031
  Lantrix T1700 taip 5031
  WondeX VT300 wondex 5032
  WondeX SPT-10 wondex 5032
  TK5000 wondex 5032
  Navixy M7 wondex 5032
  TK5000XL wondex 5032
  CelloTrack 6M (IP65) cellocator 5033
  CelloTrack IP67 cellocator 5033
  CelloTrack XT cellocator 5033
  GalileoSky galileo 5034
  V-MT001 ywt 5035
  V208 ywt 5035
  TK102 Clone clones
  IntelliTrac X1 Plus intellitrac 5037
  IntelliTrac X8 intellitrac 5037
  IntelliTrac P1 intellitrac 5037
  GPSMTA gpsmta 5038
  Wialon IPS wialon 5039
  MasterKit wialon 5039
  MasterKit BM8009 wialon 5039
  NeoTech TR_1000 wialon 5039
  Eskort TD-Online wialon 5039
  CCTR-620 carscop 5040
  CCTR-622 carscop 5040
  CCTR-700 carscop 5040
  CCTR-800 carscop 5040
  CCTR-801 carscop 5040
  CCTR-802 carscop 5040
  CCTR-803 carscop 5040
  CCTR-808 carscop 5040
  CCTR-810 carscop 5040
  CCTR-620+ carscop 5040
  T-104 apel 5041
  T-104PRO apel 5041
  T-104 GLONASS apel 5041
  MP2030A manpower 5042
  MP2030B manpower 5042
  MP2031A manpower 5042
  MP2031B manpower 5042
  MP2031C manpower 5042
  TR-600 globalsat 5043
  TR-600G globalsat 5043
  TR-606B globalsat 5043
  GTR-128/129 globalsat 5043
  TR-206 globalsat 5043
  TR-203 globalsat 5043
  TR-151 globalsat 5043
  TR-151SP globalsat 5043
  AT1 atrack 5044
  AT1Pro atrack 5044
  AT5i atrack 5044
  AU5i atrack 5044
  AX5 atrack 5044
  AY5i atrack 5044
  AT3 atrack 5044
  AT5 atrack 5044
  AU5 atrack 5044
  AY5 atrack 5044
  AT1 atrack 5044
  AX5C atrack 5044
  PT3000 pt3000 5045
  FM-Pro3-R ruptela 5046
  FM-Tco3 ruptela 5046
  FM-Pro3 ruptela 5046
  FM-Eco3 ruptela 5046
  Trailer Tracker ruptela 5046
  FM-ECO 4 ruptela 5046
  T8803 topflytech 5047
  T8801 topflytech 5047
  T8901 topflytech 5047
  StarFinder AIRE laipac 5048
  StarFinder Lite laipac 5048
  StarFinder Bus laipac 5048
  S911 Lola laipac 5048
  S911 Bracelet Locator laipac 5048
  S911 Bracelet Locator HC laipac 5048
  S911 Bracelet Locator ST laipac 5048
  S911 Personal Locator laipac 5048
  A9 aplicom 5049
  A1 Max aplicom 5049
  A1 Trax aplicom 5049
  A1 M2M aplicom 5049
  A5 GLX aplicom 5049
  Aplicom C-series aplicom 5049
  Aplicom Q-series aplicom 5049
  Omega T600 gotop 5050
  TL007 gotop 5050
  TL201 gotop 5050
  TL206 gotop 5050
  TL218 gotop 5050
  VT108 gotop 5050
  VT1081 gotop 5050
  TP-20 gotop 5050
  EQT-20 gotop 5050
  G-TL-020 gotop 5050
  GP106M gotop 5050
  Toplovo gotop 5050
  GC-101 sanav 5051
  CT-24 sanav 5051
  CT-58 sanav 5051
  CT-58A sanav 5051
  GX-101 sanav 5051
  GS-818 sanav 5051
  MT-101 sanav 5051
  MU-201 sanav 5051
  QG-201 sanav 5051
  M588S gator 5052
  M528 gator 5052
  M508 gator 5052
  M518 gator 5052
  M588N gator 5052
  S208 gator 5052
  S228 gator 5052
  M518S gator 5052
  NR002 noran 5053
  NR006 noran 5053
  NR008 noran 5053
  NR016 noran 5053
  NR024 noran 5053
  NR028 noran 5053
  NR032 noran 5053
  UT01 noran 5053
  UM02 noran 5053
  UT04 noran 5053
  UT03 noran 5053
  UT05 noran 5053
  UT06 noran 5053
  UP102 noran 5053
  M2M-Mini m2m 5054
  OsmAnd osmand 5055
  SendLocation osmand 5055
  Locus Pro Android osmand 5055
  Custodium osmand 5055
  Traccar Client osmand 5055
  ET-01 easytrack 5056
  ET-06 easytrack 5056
  GPS Marker M130 gpsmarker 5057
  GPS Marker M80 gpsmarker 5057
  GPS Marker M70 gpsmarker 5057
  GPS Marker M100 gpsmarker 5057
  GPS Marker M60 gpsmarker 5057
  KG100 khd 5058
  KG200 khd 5058
  KG300 khd 5058
  KC200 khd 5058
  T360-101A khd 5058
  T360-101P khd 5058
  T360-101E khd 5058
  T360-103 khd 5058
  T360-106 khd 5058
  T360-108 khd 5058
  T360-269 khd 5058
  T360-269B khd 5058
  T360-269JT khd 5058
  VT600 khd 5058
  VT600X khd 5058
  VT800 khd 5058
  AL900 khd 5058
  VT900X khd 5058
  AL-900E khd 5058
  STG T100 khd 5058
  Piligrim PL250 piligrim 5059
  Piligrim 6000N piligrim 5059
  Piligrim Patrol piligrim 5059
  Piligrim Stealth piligrim 5059
  Piligrim Tracker-6000 piligrim 5059
  STL060 stl060 5060
  iTrackPro cartrack 5061
  MiniFinder Pico minifinder 5062
  EV_07 minifinder 5062
  EV_07P minifinder 5062
  MiniFinder Atto minifinder 5062
  EV-601 minifinder 5062
  EV-602 minifinder 5062
  EV-603 minifinder 5062
  EV-606 minifinder 5062
  EV_07P minifinder 5062
  GPS668 minifinder 5062
  SaR-mini minifinder 5062
  TE-207 minifinder 5062
  TE200 minifinder 5062
  HI-605X haicom 5063
  HI-604X haicom 5063
  HI-603X haicom 5063
  HI-602X haicom 5063
  HI-602 haicom 5063
  HI-603 haicom 5063
  HI-604 haicom 5063
  TK115 eelink 5064
  TK116 eelink 5064
  GOT08 eelink 5064
  GOT10 eelink 5064
  GPT06 eelink 5064
  K6 eelink 5064
  K9 eelink 5064
  TK119 eelink 5064
  TK121 eelink 5064
  TK119-3G eelink 5064
  TK119-T eelink 5064
  GPT09 eelink 5064
  GPT12 eelink 5064
  GPT26 eelink 5064
  GPT06-3G eelink 5064
  GPT18 eelink 5064
  K20 eelink 5064
  K30 eelink 5064
  GM06NW eelink 5064
  WTR1-T eelink 5064
  Goome eelink 5064
  BOXoptions+ box 5065
  BOXtracker box 5065
  BOXsolo box 5065
  BOX iSpot box 5065
  Freedom PT-9 freedom 5066
  Freedom PT-10 freedom 5066
  Telic SBC-AVL telic 5067
  Telic SBC3 telic 5067
  SBC3 telic 5067
  Picotrack telic 5067
  Picotrack IP69 K telic 5067
  Picotrack Endurance Primary telic 5067
  Picotrack Endurance Rechargeable telic 5067
  Trackbox trackbox 5068
  84 VT visiontek 5069
  86 VT visiontek 5069
  VT87 visiontek 5069
  Orion ET-100 orion 5070
  Orion OBDtrac orion 5070
  BD-2012 orion 5070
  BD-3112 orion 5070
  SLS-00886 riti 5071
  SLS-012SF riti 5071
  TYN_886 riti 5071
  T370 ulbotech 5072
  T360 ulbotech 5072
  T303 ulbotech 5072
  T301 ulbotech 5072
  T376 ulbotech 5072
  T373B ulbotech 5072
  T373A ulbotech 5072
  T371 ulbotech 5072
  T366 ulbotech 5072
  T363B ulbotech 5072
  T363A ulbotech 5072
  T361 ulbotech 5072
  T23 tramigo 5073
  TR-900 tr900 5074
  NEO1 tr900 5074
  NEO2 tr900 5074
  Ardi 01 ardi01 5075
  XT013 xt013 5076
  AutoFon D autofon 5077
  AutoFon SE autofon 5077
  AutoFon SE+ autofon 5077
  StarLine M10 autofon 5077
  StarLine M11 autofon 5077
  StarLine M16 autofon 5077
  StarLine M17 autofon 5077
  G3A gosafe 5078
  G3S gosafe 5078
  G6S gosafe 5078
  G1S gosafe 5078
  G737 gosafe 5078
  G2P gosafe 5078
  G717 gosafe 5078
  G777 gosafe 5078
  G91I gosafe 5078
  G79 gosafe 5078
  G797 gosafe 5078
  G797W gosafe 5078
  GS16 gosafe 5078
  BCE FM Light bce 5080
  BCE FM Light+ bce 5080
  BCE FM Blue bce 5080
  BCE FM Blue+ bce 5080
  FM 500Q bce 5080
  XT-2000G xirgo 5081
  XT-2060G xirgo 5081
  XT-2050C xirgo 5081
  XT-2150 xirgo 5081
  XT-2150G xirgo 5081
  XT-2160G xirgo 5081
  XT-2150C xirgo 5081
  XT-3200 xirgo 5081
  XT-4500G xirgo 5081
  XT-4560G xirgo 5081
  XT-4550C xirgo 5081
  XT-4700 xirgo 5081
  XT-4760 xirgo 5081
  XT-4750C xirgo 5081
  XT-4860G xirgo 5081
  XT-4850C xirgo 5081
  XT-5000 xirgo 5081
  XT-5060 xirgo 5081
  XT-5050C xirgo 5081
  XT-6200 xirgo 5081
  XT-6260 xirgo 5081
  ST7200 xirgo 5081
  ATU-620 calamp 5082
  LMU-1100 Series calamp 5082
  TTU-700 Series calamp 5082
  TTU-1200 Series calamp 5082
  TTU-2820 Series calamp 5082
  LMU-200 Series calamp 5082
  LMU-300 Series calamp 5082
  LMU-328 calamp 5082
  LMU-400 Series calamp 5082
  LMU-700 Series calamp 5082
  LMU-800 Series calamp 5082
  LMU-900 Series calamp 5082
  LMU-1100 Series calamp 5082
  LMU-1200 Series calamp 5082
  LMU-2000 Series calamp 5082
  LMU-2100 Series calamp 5082
  LMU-2600 Series calamp 5082
  LMU-2620 calamp 5082
  LMU-2700 Series calamp 5082
  LMU-2720 calamp 5082
  LMU-3030 calamp 5082
  LMU-4200 Series calamp 5082
  LMU-4520 Series calamp 5082
  LMU-5000 Series calamp 5082
  MDT-7 calamp 5082
  MTX-Tunnel GPS mtx 5083
  DS520 tytan 5084
  DS530 tytan 5084
  DS540 tytan 5084
  TZ-AVL301 avl301 5085
  IDD-213G castel 5086
  IDD-212GL castel 5086
  IDD-212B castel 5086
  IDD-213T castel 5086
  IDD-213N/E castel 5086
  IDD-218G castel 5086
  HT-196R castel 5086
  HT-192 castel 5086
  MPIP-618 castel 5086
  MPIP-619 castel 5086
  MPIP-620 castel 5086
  PT-718 castel 5086
  PT-690 castel 5086
  SAT-802 castel 5086
  MXT-142 mxt 5087
  MTC-700 mxt 5087
  MTC-780 mxt 5087
  MXT-140 mxt 5087
  MXT-141 mxt 5087
  IDP-780 mxt 5087
  MXT-100 mxt 5087
  MXT-101 mxt 5087
  MX-100 mxt 5087
  TD-50 mxt 5087
  WT-110 mxt 5087
  TD-60 mxt 5087
  G-100 mxt 5087
  i-MXT mxt 5087
  Cityeasy 520 cityeasy 5088
  Cityeasy 009 cityeasy 5088
  Cityeasy 006 cityeasy 5088
  Cityeasy 007 cityeasy 5088
  Cityeasy 202 cityeasy 5088
  Cityeasy 306 cityeasy 5088
  Cityeasy 100 cityeasy 5088
  Cityeasy 200 cityeasy 5088
  Cityeasy 302 cityeasy 5088
  Cityeasy 008 cityeasy 5088
  Cityeasy 201 cityeasy 5088
  S101+ aquila 5089
  S101 aquila 5089
  U101V1+ aquila 5089
  U101 aquila 5089
  U101v1 aquila 5089
  MeSafe aquila 5089
  Stay Safe aquila 5089
  Lommy Pro flextrack 5090
  Lommy Personal flextrack 5090
  Lommy Eye flextrack 5090
  BlackKite Fleet blackkite 5091
  BK-FLT-P1 blackkite 5091
  ADM100 adm 5092
  ADM101 adm 5092
  ADM300 adm 5092
  ADM700 adm 5092
  ADM700 3G adm 5092
  ADM703 3G adm 5092
  ADM710 adm 5092
  JM09 watch 5093
  TK STAR STICK watch 5093
  A9 GPS tracker watch 5093
  T8S watch 5093
  Astro 120 watch 5093
  RomboGPS watch 5093
  TK-905 watch 5093
  T8808 t800x 5094
  T8803 PRO t800x 5094
  T8806 t800x 5094
  T8805 t800x 5094
  T8603 t800x 5094
  T800X t800x 5094
  T880X t800x 5094
  U-Pro mini upro 5095
  AURO Comfort 1060 auro 5096
  Disha 9310 disha 5097
  Disha 9320 disha 5097
  Disha 9330 disha 5097
  TD 300 disha 5097
  VT100 thinkrace 5098
  PathAway pathaway 5099
  ARNAVI arnavi 5100
  СН-5707 nvs 5101
  NVS-RTK-M nvs 5101
  Kenji KJ-8501 kenji 5102
  AT200 astra 5103
  Homtecs H20 homtecs 5104
  Fox Easy AVL fox 5105
  Fox Lite AVL fox 5105
  Fox Advanced AVL fox 5105
  GNX-2 gnx 5106
  GNX-3 gnx 5106
  RX-9 arknav 5107
  RX-8W arknav 5107
  RV-8 arknav 5107
  R-9PRO arknav 5107
  R-9W arknav 5107
  IR-7 arknav 5107
  CT-X8 arknav 5107
  AT-5000 arknav 5107
  AT-04 arknav 5107
  AT-9000 arknav 5107
  DX-3 arknav 5107
  Supermate D-series supermate 5108
  D11 supermate 5108
  Appello 4P appello 5109
  IDPL idpl 5110
  HS-500P huasheng 5111
  HS-300V huasheng 5111
  HS-400 huasheng 5111
  HS-1200 huasheng 5111
  HS-3000G huasheng 5111
  HS-800W huasheng 5111
  HS-2000C huasheng 5111
  HS-2000G huasheng 5111
  L100 granit 5112
  Granit Navigator 4 granit 5113
  Granit Navigator 5 granit 5113
  CR2000 carcell 5114
  CR250 carcell 5114
  RV-M7 raveon 5117
  CradlePoint cradlepoint 5118
  Arknav CT-X8 arknavx8 5119
  AutoGrade autograde 5120
  AR-2GM oigo 5121
  AR-3HU oigo 5121
  AR-2CX oigo 5121
  JP-KORJAR jpkorjar 5122
  cGuard Personal cguard 5123
  cGuard Atom cguard 5123
  cGuard OBD cguard 5123
  cGuard Litom cguard 5123
  cGuard Beacon cguard 5123
  Fifotrack fifotrack 5124
  A100 fifotrack 5124
  A200 fifotrack 5124
  A300 fifotrack 5124
  Q1 fifotrack 5124
  ET800E extremtrac 5126
  TrakMate trakmate 5127
  AT2000 at2000 5128
  Maestro MT-01 maestro 5129
  AIVDM/AIVDO AIS ais 5130
  GT-30 gt30 5131
  TrackMiGaddi tmg 5132
  TMG188 tmg 5132
  TC85D pretrace 5133
  TC56 pretrace 5133
  TC55 pretrace 5133
  TC80 pretrace 5133
  TC85 pretrace 5133
  Pricol pricol 5134
  SIWI siwi 5135
  StarLink Asset starlink 5136
  StarLink Trailer starlink 5136
  Starlink TrackerBT starlink 5136
  StarLink Tracker starlink 5136
  StarLink TrackerSF starlink 5136
  StarLink TrackerCAN starlink 5136
  StarLink SVR starlink 5136
  StarLink ToGo starlink 5136
  StarLink Voice starlink 5136
  StarLink eConnect starlink 5136
  StarLink eBike starlink 5136
  StarLink RoadBuddy starlink 5136
  G100 dmt 5137
  G60 dmt 5137
  G52S dmt 5137
  DART dmt 5137
  OYSTER dmt 5137
  Sting dmt 5137
  Xirgo XT2400 Series xt2400 5138
  Xirgo XT6300 Series xt2400 5138
  REMORA dmthttp 5139
  AE1 alematics 5140
  AE1-W alematics 5140
  AM1-S alematics 5140
  AM1-W alematics 5140
  AM1-S(V) alematics 5140
  AM1-W(V) alematics 5140
  AM3-S alematics 5140
  AM3-W alematics 5140
  AM3-S(V) alematics 5140
  AM3-W(V) alematics 5140
  GPS056 gps056 5141
  FT-3150 flexcomm 5142
  VT200 vt200 5143
  VT400 vt200 5143
  OwnTracks owntracks 5144
  VTFMS vtfms 5145
  TLV tlv 5146
  ES610 esky 5147
  GNX-20 genx 5148
  GNX-6 genx 5148
  GNX-5P genx 5148
  GNX-3 genx 5148
  GNX-10L genx 5148
  GNX-10 genx 5148
  Flespi flespi 5149
  D-WAY dway 5150
  Recoda M610 recoda 5151
  OKO-S2 oko 5152
  OKO-E oko 5152
  OKO-NAVI oko 5152
  IVT401 ivt401 5153
  TL500 ivt401 5153
  TL1000 ivt401 5153
  AUTOCOP ivt401 5153
  TL3000 ivt401 5153
  TL500 ivt401 5153
  Oyster Sigfox sigfox 5154
  T57 t57 5155
  SPOT spot 5156
  SPOT GEN3 spot 5156
  M2C2020 m2c 5157
  GlobeKeeper globekeeper 5158
  OpenGTS opengts 5159
  GPSLogger opengts 5159
  Cautela cautela 5160
  Motorola HF cautela 5160
  Continental Vehicle Tracker continental 5161
  EGTS (Era-Glonass) egts 5162
  ROBOT-UPS robotrack 5163
  ROBOT-GPS robotrack 5163
  ROBOTRACK robotrack 5163
  PT60 pt60 5164
  Telemax telemax 5165
  Micro Genie sabertek 5166
  Wialon Retranslator retranslator 5167
  Vias700 svias 5168
  eSeal eseal 5169
  eSeal eseal 5169
  Freematics freematics 5170
  AT35 avema 5171
  AT35 3G avema 5171
  AT35 LTE avema 5171
  AT35 4G/LTE MiFi avema 5171
  MT99 avema 5171
  MT99 4G LTE avema 5171
  AutoTrack XL autotrack 5172
  AutoTrack еLite autotrack 5172
  TEK-586 tek 5173
  TEK-733 tek 5173
  Wrist Band wristband 5174
  GB101 milesmate 5176
  MM101A milesmate 5176
  VT1611 anytrek 5177
  SmartSole smartsole 5178
  ITS its 5179
  AIS140 its 5179
  XRB 28 xrb28.port 5180